ENGLISH SCHOOL Barcelona

Centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària

English School Barcelona

+34 932 138 864

englishschool@colegioingles.net

C/Montornés, 37

08023 Barcelona

Horari: De 9:00 a 17:00 h

La Nostra Escola

"Des del 1957"

The English School of Barcelona, fundada en aquesta ciutat el 1957 per Miss Tower, està actualment regida per “Tea Ceremony SL”, formada per cinc membres que, a més de constituir l’equip directiu, també són docents.

Des de llavors, The English School després d’haver adaptat a les diverses reformes del Sistema Educatiu, actualitzant constantment les seves metodologies i incorporant les noves tecnologies, ha mantingut sempre els principals punts de qualitat que constitueixen el seu concepte d’escola:

EsmonChulo

L'EDUCACIÓ PERSONALITZADA

… treballant amb grups reduïts de màxim 18 alumnes per aula en tots els nivells el que ens permet garantir un nivell acadèmic extraordinàriament alt.

L'APRENENTATGE PRECOÇ DE LES LLENGÜES

… el que estimula la intel.ligència i la motivació del nen al treballar gairebé simultàniament en tres llengües d’aprenentatge Anglès, Castellà i Català. Sense perjudicis ni prejudicis d’una sobre una altra.

L'EDUCACIÓ EN ENTORN AFECTIU

… el treball amb grups reduïts permet al professor arribar humanament a tots els seus alumnes. Davant de qualsevol dificultat l’alumne sempre troba la mà que l’ajuda a pujar aquest “esglaó” …

LA SENSIBILITAT PER LA CULTURA

… tant propera com llunyana fomentada a través dels centres d’interès “topics” i afavorida a més per la convivència dins de l’escola de diferents ètnies, cultures i confessions. Això ens enriqueix a tots.

Tea Ceremony sl

Tot en té la seva raó d´èsser…SABIES QUELa Cerimònia del Te a l’Àsia, requereix tres passos fonamentals …

  • Prepara’l tan bé com puguis…
  • Ofereix-lo amb tendresa…i…
  • Beu-t’ho com si fos l’última vegada…

…com veieu, això no és tant sols una manera de preparar el te sinó una filosofia de vida: honestedat, passió…

…ENGLISH SCHOOL és TEA CEREMONY!!

  Miss Ada, Miss Itziar, Miss Mayte, Miss Mercè & Mr Richard