ENGLISH SCHOOL Barcelona

Centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària

+34 932 138 864 / +34 630 006 908

englishschool@colegioingles.net

C/Montornés, 37

08023 Barcelona

Horari: De 9:00 a 17:00 h

LA NOSTRA ESSÈNCIA

L'EDUCACIÓ ÉS UN VIATGE D'APRENENTATGE

Amb més de 60 anys d’experiència, The English School s’ha adaptat a les diverses reformes del Sistema Educatiu, ha evolucionat actualitzant metodologies i ha innovat en els currículums de Educación Infantil (Kinder), Primària i Secundària respectant sempre l’essència del nostre projecte educatiu. Aquest és un viatge d’aprenentatge basat en QUATRE compromisos educatius.

Logo ES 3

UN VIATGE DE RIQUESA LINGÜÍSTICA

Les llengües i el seu aprenentatge precoç són una part fonamental del nostre projecte lingüístic. Oferim un projecte lingüístic que inclou immersió total de l’anglès a I3(Kinder3), introducció progressiva del castellà i el català a Infantil, currículum trilingüe a Primària i francès com a quarta llengua a Secundària. Comptem amb un programa personalitzat de suport lingüístic anomenat “Newcomers” i un projecte lector des de Infantil per fomentar la lectura en tres idiomes.

UN VIATGE PERSONALITZAT

Un viatge personalitzat que acompanya els estudiants a descobrir i desenvolupar el seu potencial en grups reduïts de com a màxim 18 estudiants per aula a tots els nivells, afavorint la inclusió, la integració i permetent-nos prestar atenció tant a les necessitats com a les capacitats de tots ells.

UN VIATGE PERSONAL A MÉS DE L'ACADÈMIC

Entenem que el desenvolupament emocional té tant valor com el desenvolupament de competències. Treballem en aquesta dimensió des d’edats primerenques, promovent l’autoconeixement, l’empatia, el respecte, el pensament crític, el comportament democràtic i les habilitats socials. Fomentem el desenvolupament de la intel·ligència emocional per ajudar en l’expressió i gestió de les emocions.

UN VIATGE MULTICULTURAL

Us convidem a un viatge multicultural per formar persones obertes que valoren la diversitat. Comptem amb una comunitat plural d´estudiants i professorat, amb més de 175 estudiants de 33 nacionalitats diferents. A través de la convivència i les diferents activitats, els nostres estudiants s’enriqueixen i creixen amb una mirada respectuosa i sense prejudicis cap a la diversitat.