ENGLISH SCHOOL Barcelona

Centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària

+34 932 138 864 / +34 630 006 908

englishschool@colegioingles.net

C/Montornés, 37

08023 Barcelona

Horari: De 9:00 a 17:00 h

EXPERIÈNCIES

El nostre projecte fomenta la participació en activitats que promouen el benestar físic, emocional i social dels nostres estudiants.

Donem suport a tota mena d’iniciatives que enriqueixen la formació i fomenten passions saludables, amb experiències relacionades amb l’esport, la cultura i el creixement en autonomia.