ENGLISH SCHOOL Barcelona

Centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària

+34 932 138 864 / +34 630 006 908

englishschool@colegioingles.net

C/Montornés, 37

08023 Barcelona

Horari: De 9:00 a 17:00 h

PROJECTE EDUCATIU

UN VIATGE D'APRENENTATGE DE 3 ETAPES

KINDER

KINDER

La nostra meta és crear un entorn segur i estimulant on els nens puguin aprendre a expressar-se lliurement i desenvolupar habilitats socials i lingüístiques a través de l’aprenentatge estructurat i el joc.

  • Immersió anglesa amb tutors nadius a I3 (K3), I4 (K4) e I5 (K5)
  • Introducció del castellà a I4 (K4) per començar a treballar les habilitats de lectura a una edat més primerenca.
  • Introducció del català a I5 (K5) perquè els nens es familiaritzin amb la llengua local on viuen.

PRIMÀRIA

PRIMARIA

Al nostre centre educatiu, a més de garantir que els estudiants arribin al nivell de competència establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, oferim un currículum trilingüe. Les matèries s’imparteixen en castellà, català i anglès. La nostra prioritat és fomentar la curiositat i la motivació per l’aprenentatge, així com integrar valors de convivència, respecte i treball en equip en la vida quotidiana dels nostres estudiants. Aquesta etapa els ofereix l’oportunitat que es coneguin millor a ells i elles mateixos/es, desenvolupin la seva pròpia identitat i reforcin les seves habilitats d’autonomia. A la nostra escola, també volem inculcar sensibilitat i passió per la lectura, així com l’expressió artística en totes les seves formes.

SECUNDÀRIA

SECUNDARIA_R

En aquesta etapa, la nostra atenció es centra en proporcionar un ampli coneixement als nostres alumnes, incloent humanitats, ciències, tecnologia i arts, mentre els ajudem a establir hàbits de treball forts. És important treballar els valors i la responsabilitat que comporta tenir drets i deures. Volem que els nostres estudiants siguin persones respectuoses, obertes al diàleg, amb un esperit crític i una identitat pròpia ben definida. Han d’adquirir sensibilitat per la cultura i desenvolupar la seva pròpia iniciativa per permetre’ls esdevenir/ser emprenedors. Les matèries s’imparteixen en castellà, català i anglès, i introduïm el francès com a quarta llengua.

DUAL DIPLOMA
"AMERICAN DUAL HIGH SCHOOL"

DIPLOMA DUAL_r

Amb l’objectiu d’aprofundir i promoure el multilingüisme, oferim la possibilitat d’estudiar el DUAL DIPLOMA “AMERICAN DUAL HIGH SCHOOL”.
Gràcies a aquest programa, els/les estudiants de 3r i 4t d’ESO poden matricular-se a la nostra escola i simultàniament en una High School als Estats Units, el que els permet estudiar a les dues institucions al mateix temps.