ENGLISH SCHOOL Barcelona

Centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària

English School Barcelona

+34 932 138 864

englishschool@colegioingles.net

C/Montornés, 37

08023 Barcelona

Horari: De 9:00 a 17:00 h

Les nostres Premisses

“L’esperit” de l’escola es fonamenta i resum en aquestes premisses. I aquest esperit transcendeix l’individu (alumne o professor) i està present en tot moment i en tota activitat escolar o extraescolar

L’EDUCACIÓ D’ALTA QUALITAT: (Gràcies a una atenció personalitzada)

Cada alumne assoleix un nivell òptim d’educació no tan sols acadèmic sinó també socio-cultural.

Treballem la intel·ligència cognitiva de l’alumne i reforcem la seva intel·ligència emocional

LA BONA EDUCACIÓ I LES BONES MANERES

Fonamentem els valors: la convivència, la tolerància, el respecte  i la ciutadania democràtica

L’EDUCACIÓ PER A  LA CULTURA:

Eduquem el gust per la lectura, la música, les arts i la literatura, cultures properes i llunyanes

LA UTILITZACIÓ DE LES LLENGÜES

Amb l’ús quotidià de les tres llengües de comunicació: l’Anglès, el Català i el Castellà


El Nostre Centre disposa d’un Projecte Lingüístic propi

English School Barcelona
English School Barcelona
English School Barcelona
L’EDUCACIÓ PER A LA LLIBERTAT

Amb l’educació en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals, els drets humans i la formació per la pau.

L’EDUCACIÓ PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

A l’escola convivim persones de  diferents ètnies, confessions, cultures i ideologies, aquest fet els fa  més plurals, solidaris, i oberts al món.

LA SATISFACCIÓ DEL TREBALL BEN FET: ”la millor motivació”

Desenvolupem la capacitat cognitives dels alumnes, l’adquisició dels hàbits intel·lectuals i tècniques d’aprenentatge perquè tinguin confiança en les seves aptituds i els seus coneixements

L’EDUCACIÓ FÍSICA

És  important aprendre a tenir l’esperit esportiu , la col·laboració en equip, el joc net i adquirir hàbits saludables amb l’exercici físic i l’esport. “Mens sana in corpore sano”.

NO OBLIDEM QUE ELS PROFESSORS, ELS PARES I ELS ALUMNES SOM COL·LABORADORS D’UN MATEIX TREBALL I PER TANT HEM DE SER CONSCIENTS I RESPONSABLES DE QUE LA NOSTRA TASCA PEDAGÒGICA ÉS COMUNA

I que,

LA CONCEPCIÓ DE L’EDUCACIÓ HAURIA DE SER LA D’UN APRENENTATGE PERMANENT AL LLARG DE TOTA LA VIDA